List of 2 Syllable Words Starting With ‘J’

Here is a list of 2 syllable words that start with ‘J.’ There is a total of 503 words in these tables. Each table is divided into two columns. The left column contains the two-syllable ‘J’ words, and the right column includes the syllables.

While making this table, we have removed those words that are no longer used in modern literary works. This list is made following the Merriam-Webster dictionary. If you see any errors in this list, please let us know.

Two Syllable WordsSyllables
Jabberjab-ber
Jabblejab-ble
Jabimsya-bim
Jabotja-bot
Jacaja-ca
Jacalja-cal
Jacinthja-cinth
Jacintheja-cinthe
Jackaljack-al
Jackassjack-ass
Jackbootjack-boot
Jackdawjack-daw
Jackeenjack-een
Jacketjack-et
Jackfruitjack-fruit
Jackknifejack-knife
Jacklegjack-leg
Jacklightjack-light
Jackmanjack-man
Jackpotjack-pot
Jackrolljack-roll
Jackscrewjack-screw
Jackshayjack-shay
Jacksmeltjack-smelt
Jacksonjack-son
Jackstayjack-stay
Jackstonejack-stone
Jackstrawjack-straw
Jacobja-cob
Jacquardjac-quard
Jactancejac-tance
Jacuja-cu
Jadedjad-ed
Jadeitejade-ite
Jadishjad-ish
Jaegerjae-ger
Jaffajaf-fa
Jaffnajaff-na
Jagerja-ger
Jaggedjag-ged
Jaggerjag-ger
Jaggeryjag-gery
Jaggierjag-gy
Jagheerja-gir
Jaglaja-gla
Jaglessjag-less
Jaguaja-gua
Jaguarjag-uar
Jagüeyja-güey
Jailbaitjail-bait
Jailbirdjail-bird
Jailbreakjail-break
Jailerjail-er
Jailhousejail-house
Jainismjain-ism
Two Syllable WordsSyllables
Jaipurjai-pur
Jaipurijai-puri
Jajmanjaj-man
Jakunja-kun
Jalapjal-ap
Jaleoja-leo
Jalopiesja-lopy
Jalouseja-louse
Jamanja-man
Jambajam-ba
Jambeaujam-beau
Jambeejam-bee
Jamberjam-ber
Jambijam-bi
Jambojam-bo
Jambokjam-bok
Jambonejam-bone
Jambooljam-bool
Jamesonjame-son
Jamestownjames-town
Jammiesjam-mies
Jammujam-mu
Jamokeja-moke
Jampanjam-pan
Jamshidjam-shid
Jandersjan-ders
Janeitejane-ite
Janesvillejanes-ville
Janglejan-gle
Janglyjan-gly
Janiformjani-form
Jankerjan-ker
Jankersjan-kers
Jannockjan-nock
Jansenjan-sen
Janusja-nus
Janwarjan-war
Japanja-pan
Japhethja-pheth
Japlishjap-lish
Japyxja-pyx
Jarbahjer-ba
Jarbotjar-bot
Jargonjar-gon
Jargoonjar-goon
Jarheadjar-head
Jarkmanjark-man
Jarlessjar-less
Jarlitejarl-ite
Jaroolja-rool
Jarovizejaro-vize
Jarrahjar-rah
Jarrelljar-rell
Jarringjar-ring
Jarveyjar-vey
Two Syllable WordsSyllables
Jarvisjar-vis
Jarīrja-rīr
Jaseyja-sey
Jasminejas-mine
Jasmonejas-mone
Jasonja-son
Jasperjas-per
Jasperedjas-pered
Jaspersjas-pers
Jaspisjas-pis
Jaspopaljasp-opal
Jaspéjas-pé
Jassidjas-sid
Jassyia-si
Jasusja-sus
Jathaja-tha
Jatkijat-ki
Jatnijat-ni
Jaudiejau-die
Jaunderjaun-der
Jaundersjaun-ders
Jaundicejaun-dice
Jaundicedjaun-diced
Jauntierjaun-ty
Jaurèsjau-rès
Javaja-va
Javeljav-el
Javerjav-er
Javéja-vé
Jawabja-wab
Jawbonejaw-bone
Jawlinejaw-line
Jawohlja-wohl
Jaxartessyr
Jaybirdjay-bird
Jayceejay-cee
Jaygeejay-gee
Jayveejay-vee
Jaywalkjay-walk
Jazzistjazz-ist
Jazzmanjazz-man
Jaénja-én
Jealousjeal-ous
Jealousejea-louse
Jedburghjed-burgh
Jeddajid-da
Jeepablejeep-able
Jeepersjee-pers
Jeepneyjeep-ney
Jefeje-fe
Jeffersjef-fers
Jeffreyjef-frey
Jeffreysjef-freys
Jeggingjeg-ging
Jehadje-had
Two Syllable WordsSyllables
Jeholcheng-de
Jehuje-hu
Jejuche-ju
Jejuneje-june
Jelickjel-ick
Jelliedjel-ly
Jemappesje-mappes
Jemezje-mez
Jemmiesjem-my
Jenaje-na
Jennerjen-ner
Jennetjen-net
Jenniesjen-ny
Jensonjen-son
Jeofailjeo-fail
Jeonje-on
Jeonjuchon-ju
Jeopardjeop-ard
Jerboajer-boa
Jerezje-rez
Jerkierjer-ky
Jerkinjer-kin
Jeromeje-rome
Jerriesjer-ry
Jerseyjer-sey
Jerseymanjersey-man
Jervinejer-vine
Jervisjer-vis
Jessejes-se
Jessurjes-sur
Jesteejest-ee
Jesterjest-er
Jesusje-sus
Jetbeadjet-bead
Jetnessjet-ness
Jetportjet-port
Jetsamjet-sam
Jetsomjet-son
Jettagejet-tage
Jetteaujet-teau
Jetterjet-ter
Jettiedjet-ty
Jettojet-to
Jettrujet-tru
Jetwayjet-way
Jetéje-té
Jevonsjev-ons
Jeweljew-el
Jewellyjew-ely
Jewessjew-ess
Jewettjew-ett
Jewfishjew-fish
Jewishjew-ish
Jewismjew-ism
Jewriesjew-ry
Two Syllable WordsSyllables
Jezailje-zail
Jhangarjhang-ar
Jhansijhan-si
Jharaljha-ral
Jharkhandjhar-khand
Jhelumjhe-lum
Jhukarjhu-kar
Jiangsujiang-su
Jiangxijiang-xi
Jiaoji-ao
Jiaozhoujiao-zhou
Jibbajib-ba
Jibbingsjib-bings
Jibboomjib-boom
Jibiji-bi
Jiboaji-boa
Jibrangib-ran
Jiffiesjif-fy
Jifflejif-fle
Jiggerjig-ger
Jiggermanjigger-man
Jiggetjig-get
Jiggetyjig-gety
Jiggishjig-gish
Jigglejig-gle
Jiggyjig-gy
Jigmanjig-man
Jigsawjig-saw
Jiguaji-gua
Jihadji-had
Jihadiji-hadi
Jilinji-lin
Jilletjill-et
Jillionjil-lion
Jilongji-long
Jilteejilt-ee
Jimjamsjim-jams
Jimmiedjim-my
Jimmiesjim-mies
Jinaji-na
Jinanji-nan
Jingbangjing-bang
Jinglejin-gle
Jingletjin-glet
Jingojin-go
Jingzhoujing-zhou
Jinjajin-ja
Jinkerjin-ker
Jinketjin-ket
Jinmenque-moy
Jinnjin-ni
Jinnahjin-nah
Jinnyjin-ny
Jinzhoujin-zhou
Jiqueji-qui
Two Syllable WordsSyllables
Jirgajir-ga
Jitneyjit-ney
Jitterjit-ter
Jitterinessjit-tery
Jiulongjiu-long
Jivaji-va
Jizyajiz-ya
Jnanajna-na
Jnanijna-ni
Joachimjo-achim
Joarjo-ar
Jobberjob-ber
Jobberyjob-bery
Jobbingjob-bing
Jobblejob-ble
Joblessjob-less
Jobojo-bo
Joburgjo-burg
Jocismjo-cism
Jocistjo-cist
Jockerjock-er
Jockeyjock-ey
Jockstrapjock-strap
Jocojo-co
Jocosejo-cose
Jocujo-cu
Jocumjo-cum
Jocundjo-cund
Jodhpurjodh-pur
Jodiesjo-dy
Jodojo-do
Joeljo-el
Joeyjo-ey
Joffrejof-fre
Joggerjog-ger
Jogglejog-gle
Johnboatjohn-boat
Johnniesjohn-ny
Johnsonjohn-son
Johnstonjohn-ston
Johnstownjohns-town
Johorjo-hor
Joinderjoin-der
Joinerjoin-er
Joineryjoin-ery
Joiningjoin-ing
Jointerjoint-er
Jointlessjoint-less
Jointnessjoint-ness
Jointressjoin-tress
Jointurejoin-ture
Jointwormjoint-worm
Joinvillejoin-ville
Jokelessjoke-less
Jokeletjoke-let
Two Syllable WordsSyllables
Jokerjok-er
Jokesterjoke-ster
Jokeyjok-ey
Jokuljo-kul
Jolliedjol-ly
Jollietjol-liet
Jollopedjol-loped
Jolojo-lo
Jolsonjol-son
Joltlessjolt-less
Jomonjo-mon
Jonahjo-nah
Jonasjo-nas
Jonesborojones-boro
Jongleryjon-glery
Jongleurjon-gleur
Jonquiljon-quil
Jonquièrejon-quière
Jonsonjon-son
Jontyjon-ty
Joplinjop-lin
Jordaensjor-daens
Jordanjor-dan
Jordanonjor-danon
Joreejo-ree
Joristjo-rist
Jorramjor-ram
Jorumjo-rum
Josefjo-sef
Josephjo-seph
Joshuajosh-ua
Josiejo-sie
Joskinjos-kin
Josserjos-ser
Jostlejos-tle
Jostlerjos-tler
Josuejos-ue
Jotajo-ta
Jotterjot-ter
Jottingjot-ting
Jotunjo-tun
Joualjou-al
Joubertjou-bert
Jouissancejouis-sance
Joukeryjouk-ery
Jourdanjour-dan
Journaljour-nal
Journeyjour-ney
Journojour-no
Jovajo-va
Jovialjo-vial
Jowarjo-war
Jowerjow-er
Jowettjow-ett
Jowlerjowl-er
Two Syllable WordsSyllables
Jowserjows-er
Jowterjow-ter
Joyancejoy-ance
Joyfuljoy-ful
Joyousjoy-ous
Joypadjoy-pad
Joypopjoy-pop
Joyridejoy-ride
Joysomejoy-some
Joystickjoy-stick
Juangju-ang
Juarju-ar
Jubaju-ba
Jubalju-bal
Jubateju-bate
Jubbajub-ba
Jubbahjub-bah
Jubeju-be
Jubusju-bus
Jucoju-co
Judaeaju-daea
Judahju-dah
Judasju-das
Judcockjud-cock
Judderjud-der
Judexju-dex
Judgementjudg-ment
Judgesjudg-es
Judgessjudg-ess
Judithju-dith
Judoju-do
Judyju-dy
Jugateju-gate
Jugerju-ger
Jugfuljug-ful
Juggerjug-ger
Jugginsjug-gins
Jugglejug-gle
Jugglerjug-gler
Juggleryjug-glery
Juglansju-glans
Juglarju-glar
Jugulajugu-lum
Jugulatejugu-late
Juiceheadjuice-head
Juicerjuic-er
Juiceriesjuic-ery
Jujuju-ju
Jujubeju-jube
Jujuyju-juy
Jukeboxjuke-box
Julepju-lep
Julianju-lian
Julidju-lid
Julietju-liet
Two Syllable WordsSyllables
Julioju-lio
Julusju-lus
Julyju-ly
Jumartju-mart
Jumbiejum-by
Jumblejum-ble
Jumblyjum-bly
Jumbojum-bo
Jumbuckjum-buck
Jumelleju-melle
Jumentju-ment
Jummajum-ma
Jumpablejump-able
Jumpdrivejump-drive
Jumperjump-er
Jumpsuitjump-suit
Juncojun-co
Juncosjun-cos
Junctionjunc-tion
Juncturejunc-ture
Juncusjun-cus
Jundiejun-dy
Juneauju-neau
Juneteenthjune-teenth
Jungfraujung-frau
Jungianjung-ian
Junglejun-gle
Jungledjun-gled
Junglijun-gli
Juniorju-nior
Juniusju-nius
Junkerjunk-er
Junkersjun-kers
Junketjun-ket
Junkiejunk-ie
Junkmanjunk-man
Junkyardjunk-yard
Junoju-no
Junotju-not
Juntajun-ta
Juntojun-to
Junínju-nín
Juponju-pon
Juraju-ra
Juralju-ral
Juraneju-rane
Juratju-rat
Jurelju-rel
Juriedju-ry
Juristju-rist
Jurorju-ror
Juruáju-ruá
Jusiju-si
Jussivejus-sive
Justicejus-tice
Two Syllable WordsSyllables
Justinjus-tin
Jutlandjut-land
Juttiedjut-ty
Juviaju-via
Juárezjuá-rez
Jynginejyn-gine
Júcarjú-car
Jāmījā-mī